วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)
วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
324 ซ.เยาวราช 8 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

เป็นสังฆารามของคณะสงฆ์จีนนิกายที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ว่า วัดบำเพ็ญจีนพรต