โรงแรมในลำพูน - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน ลำพูน, ลำพูน
โรงแรมในลำพูน - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน ลำพูน, ลำพูน

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพ ได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่าง แม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำ กวงเมื่อสร้าง เสร็จได้เชิญพระธิ...