ร้านอาหาร ร้านสมยศ ข้าวต้มรอบดึก - จังหวัดกรุงเทพฯ
ร้านอาหาร ร้านสมยศ ข้าวต้มรอบดึก - จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
โชคชัย 4 ซอย 72 ซอย สตรีวิทยา 2 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230