The Zea Live Concert Series
The Zea Live Concert Series

14 สิงหาคม 2553 - 14 สิงหาคม 2553

หลังจากที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต ครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เสม็ด รีสอร์ท จึงจัดทำโครงการ The Zea Live Concert Series เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถ