งานลำปางเซรามิกแฟร์ - เทศกาล จังหวัดลำปาง
งานลำปางเซรามิกแฟร์ - เทศกาล จังหวัดลำปาง
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
ณ.ศูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง