Rongsi Studio โรงสี สตูดิโอ คาเฟ่สไตล์โรงสีสุดชิค บนเกาะเกร็ด
Rongsi Studio โรงสี สตูดิโอ คาเฟ่สไตล์โรงสีสุดชิค บนเกาะเกร็ด

23 พฤษภาคม 2562 - 23 พฤษภาคม 2562

Rongsi Studio โรงสี สตูดิโอ คาเฟ่เก๋ๆ บนเกาะเกร็ด ที่ดัดแปลงมาจากโรงสีเก่าอายุกว่า 100 ปี กลายเป็นสถานที่สุดชิคที่ใครๆ ก็ต้องแวะมา!

5 คาเฟ่ในสวน นนทบุรี บรรยากาศดีน่าแวะไปเช็คอิน
5 คาเฟ่ในสวน นนทบุรี บรรยากาศดีน่าแวะไปเช็คอิน

19 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561

แวะมาดื่มกาแฟชิลล์ๆ บรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ มองไปแล้วเห็นต้นไม้ใบหญ้า 5 คาเฟ่ในสวน นนทบุรี บรรยากาศดีน่าแวะไปเช็คอิน