กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน - ข้อมูลแหล่งของฝากและของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองห้าง - ข้อมูลแหล่งของฝากและของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองห้าง - ข้อมูลแหล่งของฝากและของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
ต. หนองห้าง อ. กุฉินารายณ์

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม  - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ต.หนองแปน จ.กาฬสินธุ์ 46130

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม อยู่ในอาณาเขตเมืองฟ้าแดดสูงยางไม่ไกลจากพระธาตุยาคู เป็นวัดโบราณ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ ใบเสมาหินสมัยทวาราวดี

วัดกลาง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดกลาง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
1 วัดกลาง, ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

พระธาตุยาคู - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
พระธาตุยาคู - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
สำนักสงฆ์พระธาตุยาคูถาวรนิมิต ต.โนนศิลา จ.กาฬสินธุ์ 46130

พระธาตุยาคู เดิมเรียกว่า "ธาตุใหญ่" เป็นพระสถูปสมัยทวาราวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) ตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย

วัดพุทธนิมิตภูค่าว  - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดพุทธนิมิตภูค่าว - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) พระไสยาสน์ ต.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140

วัดพุทธนิมิตภูค่าว ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย

วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)  - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดเหนือ ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสูงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) - ข้อมูลท่องเที่ยว ป่าไม้ ธรรมชาติและอุทยาน จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) - ข้อมูลท่องเที่ยว ป่าไม้ ธรรมชาติและอุทยาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
สวนสะออน ต.ซับสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น 40160

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ 1,420 ไร่ เป็นสวนป่าธรรมชาติ

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง - ข้อมูลท่องเที่ยว ป่าไม้ ธรรมชาติและอุทยาน จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง - ข้อมูลท่องเที่ยว ป่าไม้ ธรรมชาติและอุทยาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
ต.บัวขาว จ.กาฬสินธุ์ 46110

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง เดินทางจากอำเภอกุฉินารายณ์ ไปตามถนนหมายเลข 2042 ประมาณ 12 กม. ถึงบ้านนาไคร้ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กม.

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง - ข้อมูลแหล่งของฝากและของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง - ข้อมูลแหล่งของฝากและของที่ระลึก จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดหนองห้าง ต.หนองห้าง จ.ศรีสะเกษ 33120

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองห้าง ต. หนองห้าง ห่างจากอำเภอกุฉินารายณ์ประมาณ 10 กม. ชาวบ้านที่นี่มีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่เป็นลวดลายผ้าขิด

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 |