โรงละครอลังการ พัทยา - แหล่งการแสดงและกิจกรรม พัทยา
โรงละครอลังการ พัทยา - แหล่งการแสดงและกิจกรรม พัทยา
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ

อลังการโชว์ พัทยา (Alangkarn Show Pattaya) โรงละครไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดในพัทยา ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยความจุถึง 2,000 ที่นั่ง ประกอบด้วย เวที "Hexa Stage" ความยาว 70 เมตร ซึ่งเป็นเวทีที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย