ยะลา - อุทยานแห่งชาติ จังหวัดยะลา
อุทยาน
:: วนอุทยานน้ำตกธารโต::
อยู่ที่ตำบลถ้ำทะลุ ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามถนนสายยะลา-เบตง กิโลเมตรที่ 47-48 มีทางแยกลูกรัง อีกประมาณ 1 กิโลเมตร ประกาศเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503
 
:: อุทยานการเรียนรู้ยะลา ::
เป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคต่อจากอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กิจกรรมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่ แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ โซนห้องสมุดมีชีวิตสำหรับผู้ที่สนใจการอ่านศึกษาค้นคว้า โดยมีมุมชา กาแฟและมุมอินเตอร์เน็ตรวมทั้งห้องละหมาด โซนห้องสมุดสำหรับเด็กจัดเป็นมุมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมุมการ์ตูนที่เด็กชอบ โซนห้องฉายภาพยนตร์จุได้ 50 คน นำเสนอภาพยนตร์และสารคดี โซนลานสานฝัน สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความรู้ด้านไอที และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
 
:: อุทยานแห่งชาติบางลาง ::
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอเบตง มีเนื้อที่ 163,125ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 พื้นที่อุทยานบางส่วนครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เนื่องจากในอดีตเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) และขบวนการพูโลในอดีต ผืนป่าจึงยังคงความสมบูรณ์และปราศจากการสำรวจมาเนิ่นนาน

ความหลากหลายทางพรรณไม้ในผืนป่าบางลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองโต๊ะโมะ คลองฮาลา และคลองบ้านเจ็ด เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น กระซู่ สมเสร็จ นกเงือกหัวแรด นกขนหิน และสัตว์ป่าอื่น ๆ อีก หลายชนิด อุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่น เขื่อนบางลาง น้ำตกฮาลาซะ น้ำตกธารโต และน้ำตกละอองรุ้ง ซึ่งแต่ละแห่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุทยาน