เทศกาล
:: งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ::
ยะลาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างที่นิยมเสียงของนกเขาและยังเชื่อว่า นกเขาเป็นสัตว์มงคล ที่จะนำโชคลาภมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ โดยเฉพาะหากเป็นนกเขาที่มีลักษณะถูกต้องตามตำรา ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมืองยะลาร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาจังหวัดยะลา จึงจัดให้มีการแข่งขัน นกเขาชวาเสียงชิงแชมป์อาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2529 ต่อมาได้จัดเป็นงาน เทศกาลประจำปีของจังหวัดยะลา ณ บริเวณสนามสวนขวัญเมือง กำหนดการจัดงานคือ วันเสาร์- อาทิตย์แรก ของเดือนมีนาคม ทุกปี
 
:: งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ::
กำหนดการจัดงานจะจัดทุกเดือนพฤษภาคม ในงานจะมีขบวนแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจำลอง มีการออกร้านนิทรรศการและแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของส่วนราชการ การแสดงมหรสพพื้นบ้าน เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู โดยจัดงานบริเวณเทศบาลเมืองยะลา
 
:: งานเทศกาลฟื้นฟูประเพณีและของดีเมืองยะลา ::
กำหนดจัดวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม บริเวณเทศบาลเมืองยะลา มีการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มคนจีนไทยพุทธ และไทยมุสลิม การประกวดรำชีละ สตรีแต่งกายชุดบานง ประกวดศรีบุหงาศิริ ประกวดรำรองเง็ง ประกวดขับร้องเพลง อันนาซีตภาษามลายูและภาษาไทย และการแสดงศิลปะประเพณีท้องถิ่น ของสถานศึกษาต่าง ๆ อีกทั้งยัง มีการแสดงนิทรรศการของดีเมืองยะลา เช่น กล้วยหิน กบภูเขา ปลามังกร เป็นต้น