สงขลา - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดสงขลา
ของฝาก
:: สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ::
ข้าวเกรียบกุ้ง-ปลาของสงขลา เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีน้ำบูดู เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กุ้งแก้ว ฯลฯ ซึ่งจะหาซื้อได้จากร้านค้าบริเวณถนนนครใน อำเภอเมือง

รูปหนังตะลุง หนังตะลุงเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวภาคใต้ มีการแสดงทั่วๆ ไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา การแสดงจะปลูกโรงและใช้ตัวหนังตะลุงที่แกะจากหนังสัตว์ เวลาเชิดหนังจะอาศัยแสงจากหลอด ไฟฟ้าเพื่อสะท้อนให้เห็นเงาหนัง และใช้คนพากย์เป็นเรื่องราวต่างๆ รูปหนังตะลุง สามารถหาซื้อได้ ตามร้านขายของที่ระลึกทั่วไป

ผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา แหล่งทอผ้าชนิดนี้อยู่ที่เกาะยอ อ.เมือง ผ้าทอเกาะยอ มีลวดลาย สวยงามหลากหลาย ลายเส้นละเอียดและมีความทนทาน เป็นที่นิยมของสุภาพสตรีทั่วไป มีจำหน่าย ตามร้านค้าบริเวณถนนนครใน และถนนนางงาม