สงขลา - อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
อุทยาน
:: วนอุทยานน้ำตกบริพัตร ::
ตั้งอยู่ในเขต อ.รัตภูมิ ห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 52 กม.ตามทางหลวงหมายเลข 406 ระหว่าง กม. 35-36 แยกทางลูกรังเข้าไป 1 กม. เป็นน้ำตกเล็กๆที่สวยงาม
 
:: อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ::
เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มาก ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างยังมีน้ำตก 2 แห่งคือ น้ำตกโตนดาดฟ้าและน้ำตกโตนลาดฟ้า การเดินทางไปเยี่ยมชม นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางได้ 2 ทางคือ จากอำเภอสะเดาระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร และจากอำเภอนาทวี ไปตามเส้นทางสายนาทวี-บ้านประกอบ ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอนาทวี โทร (074)371010ี
 
:: อุทยานนกน้ำคูขุด ::
(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา) ตั้งอยู่ที่บ้านคูขุด หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอสทิงพระเข้าไปทางแยกประมาณ 3 กม. ห่างจากสงขลา 32 กม. ได้รับการประกาศเป็นเขตห้าม ล่าสัตว์ทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 227,916 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ควนเนียงและอ.กระแสสินธุ์ และมีพื้นที่ส่วนหนึ่ง ติดต่อกับอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง อุทยานนกน้ำเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะเล็ก เกาะน้อยและหญ้าทะเล เกาะบางเกาะอยู่ในพื้นที่ของ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เช่น เกาะนางคำ เกาะญวน เกาะเสือ เกาะหมาก บางเกาะเช่นเกาะบรรทม เกาะคำเหียง เกาะกระ และเกาะโคบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แต่มีบรรยากาศที่ดี เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีเกาะสี่ เกาะห้า ซึ่งเป็นเกาะที่ มีการทำสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น จากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่ามีนกชนิดต่างๆมากมายทั้งนก ท้องถิ่นและนกอพยพ นกเหล่านี้จะมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน บริเวณที่ทำการอุทยานฯมีเรือนำชมรอบๆ ราคาประมาณ 150 บาท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา โทร (074) 397042 การเดินทาง จากหาดใหญ่ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ไปทางสะพานติณสูลานนท์ แล้วเข้า สู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4083 ซึ่งเป็นทางตัดเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกช่วงสงขลา-สทิงพระ ทางซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เป็นทางแยกเข้าไปประมาณ 3 กม. เป็นถนนราดยางอย่างดี ระยะทางจากอ.หาดใหญ่ - อ.สทิงพระ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 126 ประมาณ 32 กม.