สงขลา - การท่องเที่ยว, ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา

ข้อมูลทั่วไป

สงขลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน


เมืองสงขลามีชื่อเดิมว่า "เมืองสทิง" ตั้งอยู่ที่อำเภอ สทิงพระ ปัจจุบัน ส่วนพ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซีย และ อาหรับที่เดินทาง เข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระ เรียกเมือง นี้ว่า "เมืองสิงหลา" เพราะตอนที่จะแล่นเรือ เข้าปากทะเล สาบสงขลานั้น เห็นเกาะ สองเกาะ ซึ่งมองจากด้านนอก คล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว จึง เรียกชื่อเมือง ตามสัญลักษณ์ ที่เห็นครั้งแรก เกาะสองเกาะนี้ คือ เกาะหนู เกาะแมว

ในปัจจุบันนี้เองสงขลาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ติดต่อกับรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของมาเลเซียเป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของภาคใต้มาแต่ครั้งสมัยโบราณ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ มากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมือง ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในด้านการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้มีความเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลา ยังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่ อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว 2 ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่าง กันประมาณ 30 กิโลเมตร

 
:: การเดินทาง ::

รถยนต์
สงขลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 1,084 กิโลเมตร ผ่านชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา-ปัตตานี-สงขลา

รถโดยสารประจำทาง
มีรถโดยสารประจำทางระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่และกรุงเทพฯ-สงขลาบริการทุกวัน ใช้เวลา เดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมติดต่อขนส่งสายใต้โทร. 435-1199-200 (ปรับอากาศ) และ โทร. 434-5557-8 (รถธรรมดา) หรือที่หาดใหญ่ติดต่อบริษัทขนส่ง จำกัดโทร. (074) 232789 ปิยะทัวร์โทร (074)428972 บริษัทไทยเดินรถ จำกัดโทร.(074)429525
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วน และรถเร็ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020 หรือที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร. (074) 238005
เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด มีบริการเครื่องบินโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 280-0060 หรือหาดใหญ่ โทร. (074) 230445-6 , 233433

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถ อำเภอหาดใหญ่ บริษัท โพธิ์ทอง ขนส่ง จำกัด โทร.311126 (เดินรถระหว่างสงขลา-หาดใหญ่) บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร.311523 (เดินรถระหว่างสงขลา-นครศรีธรรมราช)
 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 074) ::
ตำรวจท่องเที่ยว อ.หาดใหญ่ 246733
กองตำรวจบริการประชาชน 244089
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง 447446, 447036, 447407-8
โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 230800-4, 243016
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 212062-7
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง 243333
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 312851, 321105
สำนักงานจังหวัด 313206, 312016