ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
ห้องอาหารน้ำตาล, ห้องปาล์มคอร์ด โรงแรมจันทร์สมธารา โทร. 077-521511 อาหารไทย-จีน-ฝรั่ง
สมบูรณ์โภชนา 49/3 ถนนเรืองราษฎร์ โทร. 077-833333, 822722 อาหารไทย-จีน
ครัวระนอง โรงแรมสปาอินน์ โทร. 077-811715 อาหารไทย
เพิ่มพูน ถนนเพชรเกษม โทร. 077-821400 อาหารไทย
สวนมังคุด ถนนเพชรเกษม โทร. 077-821964 อาหารไทย
คุณนันท์ ถนนเพชรเกษม โทร. 077-821910 อาหารไทย
บัว ถนนชลระอุ โทร. 077-811086 อาหารไทย
มัณฑเลย์ซีฟู๊ด ถนนเพชรเกษม โทร. 077-822340, 830909-10 อาหารทะเล
อั่งอ๋อง ถนนเรืองราษฎร์ โทร. 077-812186 อาหารไทย-ฝรั่ง
ช้อนทอง ถนนเรืองราษฎร์ โทร. 077-834150-1 อาหารฝรั่ง
ปากน้ำซีฟู๊ด ถนนปากน้ำ โทร. 077-812497 อาหารทะเล
ดอกจันซีฟู๊ด ซอยโรงกลวง ถนนกิจผดุง โทร. 077-811867 อาหารทะเล
ล หวีเตียง 159 ถนนเรืองราษฎร์ โทร. 077-811155 อาหารไทย-จีน
ศรีแพร 311 ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ โทร. 077-833141 อาหารไทย
:: อำเภอกระบุรี ::
ซาละเปาทับหลี ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 54
ท่าเรือ ริมแม่น้ำกระบุรี ถนนสุดสาคร โทร. 891060, 891035 อาหารทะเล