จังหวัดพัทลุง - ร้านอาหาร, ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดพัทลุง
ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
คู่หู 9/10 ถนนประชาบำรุง ตำบลคูหาสวรรค์
ควนมะพร้าว 5 หมู่ 9 ตำบลควนมะพร้าว โทร. 612895
ครัวหลวง โรงแรมไทยโฮเต็ล ถนนดิสรา-สาครินทร์ โทร. 611892 อาหารไทย
เจ้าสัว ถนนผดุงดอนยอ อาหารจีน
ตาหลำ ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ามิหรึก โทร. 611790 อาหารไทย
บ้านพรรคพวก 283 ถนนผดุงดอนยอ โทร. 613719 อาหารไทย
ลำปำ ถนนอภัยบริรักษ์ โทร. 611486
สวนอาหารสวนไผ่ ถนนเอเชีย โทร. 612930 อาหารไทย
อิมหยก 1 393 ถนนราเมศวร์ โทร. 613393 อาหารไทย
อิมหยก 2 ถนนผดุงดอนยอ โทร. 611983 อาหารไทย
 
:: อำเภอเขาชัยสน ::
ทะเลทอง 89 หมู่ 1 ตำบลจองถนน
ทิวทัศน์ 201 หมู่ 1 ตำบลจองถนน
 
:: อำเภอควนขนุน ::
ครัวบัวหลวง ทะเลน้อยรีสอร์ท 309 ตำบลพนางตุง