ญี่ปุ่น (202 โรงแรม)
สิงคโปร์ (150 โรงแรม)
ฮ่องกง (150 โรงแรม)
เกาหลีใต้ (202 โรงแรม)
เวียดนาม (335 โรงแรม)
มาเลเซีย (473 โรงแรม)
มาเก๊า (31 โรงแรม)
อังกฤษ (585 โรงแรม)