หอคอยไทเกอร์ สกาย
41 Imbiah Road. Sentosa Island, Singapore 099707

หอคอยไทเกอร์ สกาย
  • หอคอยไทเกอร์ สกาย
  • หอคอยไทเกอร์ สกาย
  • หอคอยไทเกอร์ สกาย
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: เกาะเซ็นโตซ่า
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 09.00 AM - 21.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- ค่าขึ้นหอคอยไทเกอร์ สกาย ชมวิว 360 องศา
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง
นโยบายสำหรับเด็ก :
- สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี
- เด็กอายุมากกว่า 12 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจองตั๋ว :
- อัตราค่าเข้าชมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- อัตราค่าเข้าชมข้างต้น ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว หอคอยไทเกอร์ สกาย
09.00 น.
หอคอยไทเกอร์สกาย (Tiger Sky Tower) เปิดให้บริการ
20.45 น.
** ให้บริการรอบสุดท้าย **
21.00 น.
หอคอยไทเกอร์สกาย (Tiger Sky Tower) ปิดให้บริการ
ข้อมูลกิจกรรม
เป็นหอคอยชมวิวบนเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ Images of Singapore หอคอย Tiger Sky Tower มีความสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 110 เมตร ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะเซ็นโตซ่าและท้องทะเลอันงดงาม ภายในห้องโดยสารเป็นกระจกใสโดยรอบ สามารถจุผู้โดยสารได้ถึงรอบละ 72 คน โดยจะค่อยๆ เคลื่อนตัวขึ้นไปจนถึงจุดที่สูงสุดและหมุนไปรอบๆ เพื่อชมวิวของเกาะสิงคโปร์แบบพานอรามา 360 องศา ยิ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่งและอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นวิวได้ไกลถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียเลยทีเดียว
แผนที่หอคอยไทเกอร์ สกาย

แนะนำกิจกรรมในเกาะเซ็นโตซ่า

เมอร์ไลออนทาวเวอร์ เซ็นโตซ่า
เมอร์ไลออนทาวเวอร์ เซ็นโตซ่า

จองกิจกรรมด่วน
ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบ...

จองกิจกรรมด่วน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

จองกิจกรรมด่วน