ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
2 Siloso Road, Singapore 098973

ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
  • ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: เกาะเซ็นโตซ่า
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 08.45 AM - 22.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- ค่าตั๋วขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเคเบิ้ลคาร์ 2 จุด (เขาเฟเบอร์ และ เกาะเซ็นโตซ่า) แบบไป-กลับ
- ค่าเข้าเกาะเซ็นโตซ่า
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง
นโยบายสำหรับเด็ก :
- สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี
- เด็กอายุมากกว่า 12 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าบริการ
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจองตั๋ว :
- อัตราค่าเข้าชมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- อัตราค่าเข้าชมข้างต้น ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร...
08.45 น.
ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (เขาเฟเบอร์ และ เกาะเซ็นโตซ่า) เปิดให้บริการ
21.30 น.
** ให้บริการรอบสุดท้าย **
22.00 น.
ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (เขาเฟเบอร์ และ เกาะเซ็นโตซ่า) ปิดให้บริการ
ข้อมูลกิจกรรม
กระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เดินทางไป-กลับเกาะเซ็นโตซ่าและสิงคโปร์มีทั้งหมด 2 สาย คือ สาย Mount Faber Line สำหรับเดินทางข้ามไปยังเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) จากฝั่งสิงคโปร์ พร้อมรับชมวิวทะเลบนความสูงจากผิวน้ำประมาณ 60 เมตร และทิวทัศน์ของเกาะเซ็นโตซ่า ได้แบบ 360 องศา เพื่อความสนุก ตื่นเต้น และได้อรรถรสในการเดินทาง และสาย Sentosa Line สำหรับเป็นทางเลือกในการเดินทางภายในเกาะเซ็นโตซ่า เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แทนการนั่งรถบัสหรือรถไฟฟ้า โดยกระเช้าไฟฟ้าสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 4 – 5 คน ต่อรอบ
แผนที่ตั๋วขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ 2 สาย (สายขึ้นเขาเฟเบอร์ & สายเซ็นโตซ่า)