โปรโมชั่นพิเศษคอนเสิร์ต อารมณ์ดี้ ที่ฟาร์มโชคชัย สระบุรี
คอนเสิร์ตอารมณ์ดี้ ตอนทุ่งหญ้า สายลม และนมวัวคอนเสิร์ตอารมณ์ดี้ ตอนทุ่งหญ้า สายลม และนมวัวคอนเสิร์ตอารมณ์ดี้ ตอนทุ่งหญ้า สายลม และนมวัวคอนเสิร์ตอารมณ์ดี้ ตอนทุ่งหญ้า สายลม และนมวัวคอนเสิร์ตอารมณ์ดี้ ตอนทุ่งหญ้า สายลม และนมวัว