เที่ยวญี่ปุ่น จองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail Pass ราคาสุดคุ้ม จาก HotelSThailand.com
น้องสวัสดีพาเที่ยว
เรียน ท่านลูกค้าทุกท่าน,
"เที่ยวญี่ปุ่น จองตั๋ว JR Pass ราคาประหยัด" หมดระยะเวลาลงแล้วค่ะ ท่านสามารถติดตามโปรโมชั่นอื่นๆ ของเราได้จากหน้าโปรโมชั่น หรือผ่านช่องทางต่างๆ ในเว็บไซต์ HotelsThailand.com ค่ะ
ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เที่ยว ชิม ช้อป จุใจ ในเส้นทางสุดฮิต ราคาพิเศษสุด!! ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เที่ยว ชิม ช้อป จุใจ ในเส้นทางสุดฮิต ราคาพิเศษสุด!! ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เที่ยว ชิม ช้อป จุใจ ในเส้นทางสุดฮิต ราคาพิเศษสุด!! ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เที่ยว ชิม ช้อป จุใจ ในเส้นทางสุดฮิต ราคาพิเศษสุด!!
shadow

ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail Pass

 1. แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น
 2. แบบที่ใช้เดินทางได้ในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั๋ว JR Pass ชนิดต่างๆ »  

1. แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 1. GREEN (สำหรับชั้น First Class Green Car)
 2. ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)
ตั๋ว Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับทั้ง รถไฟ รสบัส และเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ :
 1. JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains" (ยกเว้นบนสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
 2. รถไฟ Limited Express
 3. รถไฟด่วน หรือ รถไฟธรรมดา (มีข้อยกเว้นบางประการ)
 4. รถบัสสายท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ : รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku รถบัส JR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR Highway
 5. เรือเฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น
** ตั๋ว Japan Rail Pass ไม่สามารถใช้ได้กับรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo
(ผู้ถือตั๋วรถไฟ Japan Rail Pass ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI" หรือ "KODAMA" แทน) **
คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว Japan Rail Pass :
คือผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Visitor) ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
 2. สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร
เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อตั๋ว Japan Rail Pass :
- สำเนาหนังสือเดินทาง
ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว Japan Rail Pass :
เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ
 • วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR Pass
 • ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR Pass ให้ หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าวเอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund คืนได้
 • ตั๋วนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR Railway Group ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟชินคันเซ็นแบบ NOZOMI, รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)
 • ตั๋วนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น
ข้อควรระวัง
การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น เช่น Trainee, Entertainer หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก Temporary Visitor ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้

วิธีการสั่งซื้อ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงกับทางบริษัทฯ โดยใช้เพียงสำเนาหน้าวีซ่าในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางเราจะทำการออกเอกสาร Exchange Voucher ให้ ซึ่งเราจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ

ประเภท
Green
Ordinary
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
7 วัน
38,880 เยน
19,440 เยน
29,110 เยน
14,550 เยน
14 วัน
62,950 เยน
31,470 เยน
46,390 เยน
23,190 เยน
21 วัน
81,870 เยน
40,930 เยน
59,350 เยน
29,670 เยน
** เอกสารที่ทางเราออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ **

2. แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางจังหวัด

แบ่งออกตามภูมิภาค ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. JR West Rail Pass
 2. Hokkaido Rail Pass
 3. Kyushu Rail Pass

JR WEST RAIL PASS

คือตั๋วรถไฟสำหรับภูมิภาคด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่
SANYO AREA PASS
สามารถเดินทางไปยัง โอซาก้า โอโกยาม่า ฮิโรชิม่า ฮาคาตะ และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้กับรถไฟ NOZOMI (Series 500, ซันโย ชินคันเซ็น และรถไฟเร็วอื่นๆ )

Sanyo Area Pass
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
4 วัน
20,570 เยน
10,280 เยน
8 วัน
30,860 เยน
15,430 เยน
Sanyo Shikoku Northern Kyushu Pass
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
5 วัน
22,640 เยน
11,320 เยน
Sanyo Shikoku All Kyushu Pass
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
5 วัน
25,720 เยน
12,860 เยน

KANSAI AREA PASS
สามารถเดินทางไป เกียวโต โอซาก้า โกเบ นารา ฮิเมจิ และเมืองอื่นๆ โดยรถไฟท้องถิ่น และยังสามารถนั่งไปสถานี ยูนิเวอร์แซล ซิตี้ ซึ่งอยู่ใกล้กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยท่านสามารถนั่งรถไฟ คันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส (HARUKA) เข้าเมืองเกียวโตได้เช่นเดียวกัน

Kansai Area Pass
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
1 วัน
2,060 เยน
1,030 เยน
2 วัน
4,110 เยน
2,050 เยน
3 วัน
5,140 เยน
2,570 เยน
4 วัน
6,170 เยน
3,080 เยน
Kansai Wide Pass
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
4 วัน
7,200 เยน
3,600 เยน

HOKKAIDO RAIL PASS

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)

ประเภท
First Class Car (Green Car)
Ordinary Car
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
3 วัน
22,110 เยน
11,050 เยน
15,430 เยน
7,710 เยน
5 วัน
27,770 เยน
13,880 เยน
20,060 เยน
10,030 เยน
7 วัน
30,860 เยน
15,430 เยน
22,630 เยน
11,310 เยน
flexible 4 วัน
27,770 เยน
13,880 เยน
20,060 เยน
10,030 เยน

JR-KYUSHU RAIL PASS

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น

Northern Kyushu Area
All Kyushu Area
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
ระยะเวลา
ผู้ใหญ่
เด็ก
3 วัน
7,200 เยน
3,600 เยน
3 วัน
14,400 เยน
7,200 เยน
5 วัน
9,260 เยน
4,630 เยน
5 วัน
17,490 เยน
8,740 เยน

อัตราแลกเปลี่ยน

ญี่ปุ่นใช้สกุลเงินเยน (Yen, ) อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ราวๆ 30-32 บาท ต่อ 100 เยน เวลาซื้อของ เพื่อนๆ สามารถคำนวนราคาสินค้าเป็นเงินบาทได้ด้วยการคูณ 0.32 จากราคาที่เห็น หรือถ้าจะคิดแบบง่ายๆ ก็นำราคาเยนมาหาร 3 ได้เลย ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะแลกเงินเยนไปจากประเทศไทยเพราะได้เรทราคาดีกว่า แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องแลกเงินเยนที่ญี่ปุ่น ก็สามารถแลกได้ตามธนาคารใหญ่ๆ ซึ่งเรทที่ได้จะไม่ดีนัก และไม่สะดวกเท่าที่ควร
ติ่มซำ