โปรโมชั่นห้องพักลดราคา สำหรับลูกค้า 3 BB
โปรโมชั่นจองห้องท่องเที่ยวราคาเด็ด พิเศษเฉพาะลูกค้า 3 BBโปรโมชั่นจองห้องท่องเที่ยวราคาเด็ด พิเศษเฉพาะลูกค้า 3 BBโปรโมชั่นจองห้องท่องเที่ยวราคาเด็ด พิเศษเฉพาะลูกค้า 3 BBโปรโมชั่นจองห้องท่องเที่ยวราคาเด็ด พิเศษเฉพาะลูกค้า 3 BB

เงื่อนไขการสำรองห้องพัก :
- สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้า Three Broadband เท่านั้น
- ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ
- กรุณาสำรองห้องพักก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาสำรองห้องพักผ่าน HotelsThailand.com หมายเลขโทรศัพท์
    08-4143-2383 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.)