อุดรธานี - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดอุดรธานี
ของฝาก
:: สินค้าพื้นเมือง ::
ผ้าพื้นเมืองลายขิด ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา กุนเชียง หมูหยอง หมูยอ แหนม และมะพร้าวแก้ว
 
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
ไหมไทย ถ.ศรีสุข โทร. 245700 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แหนมปริญญา 287/2 ถ.โพศรี โทร. 221262 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หมูยอแม่อ้วน 11/12 ถ.สร้างหลวง โทร. 246305 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หมูยอพรทิพย์ 331 ถ.หมากแข้ง โทร. 223407 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หมูยอนายเติม 324/5-6 ถ.โพศรี โทร. 223835 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เลดี้อาเขต 201 ถ.โพศรี โทร. 222839 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มะพร้าวแก้วเรวดี 123/1 ถ.ประจักษ์ โทร. 242498 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มะพร้าวแก้วจันทร์เพ็ญ ถ.ประจักษ์ โทร. 246516 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พระธรรมขันต์ 183 ถ.หมากแข้ง โทร. 221154 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ใบหม่อน 146 ซ.มหามิตร ถ.ทหาร โทร. 244011 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี