สกลนคร - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดสกลนคร
ของฝาก
:: สินค้าพื้นเมือง ::
ผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว
สกลนคร มีผลิตภัณฑ์ Otop 5 ดาว ได้แก่ ผ้าทอย้อมคราม ดูรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ www.otop5star.com หรือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย: ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 662-622-3150-1 โทรสาร : 662-622-3151 อีเมล์ : info@otop5star.com

บ้านปั้นหม้อ
อยู่ที่บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสกลนคร-นครพนม ทางหลวงหมายเลข 22 ชาวบ้านมีอาชีพนอกเหนือจากการทำนา คือ การปั้นภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โอ่ง หม้อ ไห กระถาง เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ในราคาย่อมเยาในบริเวณหมู่บ้าน และตลอดสองข้างทางที่เดินทางสู่หมู่บ้านเชียงเครือ

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร
ตั้งอยู่ที่บ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 126 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสกลนคร-พังโคน เมื่อถึงอำเภอพังโคนแล้วแยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 222 ถึงบ้านคำตากล้า จากนั้นแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 2324 ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่ผลิต และฝึกอาชีพในด้านการทอผ้าไหม และผ้าพื้นเมืองอื่น ๆ ตลอดจนการตีเหล็ก การแกะสลักไม้ ผ้าที่ทอจากศูนย์ฯนี้มีคุณภาพดีจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ทางศูนย์ฯ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน

เครื่องปั้นดินเผา
ที่บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ เป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่เป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ที่มีชื่อเสียงของสกลนคร มีห้องแสดงการปั้นเขียนสี แสดงผลิตภัณฑ์ ฝีมือในการผลิต ออกแบบสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมใช้ของไทย ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ได้นำมาจัดแสดงให้ชม และจำหน่ายในงานนิทรรศการที่เกี่ยวกับสินค้าของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งงานออกร้านในเทศกาลต่าง ๆ ในต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ

หมู่บ้านทอผ้าบ้านวาใหญ่ บ้านดอนแดง
ในเขตอำเภออากาศอำนวย ทางหลวงหมายเลข 2094 อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 75 กิโลเมตร ผ้าที่ทอนั้นมีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าขิด เป็นผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ และผลิตผลจากไม้ พร้อมทั้งมีฝีมือการทอที่ประณีตลวดลายสวยงาม
 
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
สายทอง
493 ถ. เจริญเมือง โทร. 711152 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สดศรีไหมไทย
953/1 หน้าวัดพระธาตุเชิงชุม ถ. เจริญเมือง โทร. 711953 (ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าแพรวา) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ผลิตภัณฑ์รวมภาคจังหวัดสกลนคร
ถ. สุขเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ราชาวดี
ถ. ยุวพัฒนา โทร. 711548 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

มานะไหมไทย
746 ถ. สุขเกษม โทร. 711749 (จำหน่ายผ้าไหม, เสื้อสำเร็จรูป, ผ้าฝ้าย) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พุทธศิลป์ไหมไทย
ถ. เปรมปรีดา โทร. 711548 (จำหน่ายผ้าไหม, เสื้อสำเร็จรูป, ผ้าฝ้าย) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กฤษดาไหมไทย ถ. เปรมปรีดา โทร. 711697 (จำหน่ายผ้าไหม, เสื้อสำเร็จรูป, ผ้าแพรวา, ผ้าตีนจก) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร