หนองบัวลำภู - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดหนองบัวลำภู
ของฝาก
:: สินค้าพื้นเมือง ::
ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านโค้งสวรรค์ อำเภอเมือง และผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ที่บ้านกุดแห่ อำเภอนากลาง