ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
สวนอาหารบัวตอง ที่อยู่ : 290 ถ. หนองบัวลำภู-อุดรธานี อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ : 0 4231 1949
สวนอาหารทิพย์รส ที่อยู่ : 80 ถ. นเรศวร อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ : 0 4231 1372
สวนอาหารแครอท ที่อยู่ : 95 บ้านหาดสวรรค์ อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ : 0 4231 1194
สวนอาหารกินรี ที่อยู่ : 274 ถ. หนองบัวลำภู-อุดรธานี อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ : 0 4231 1537
ริมภูลาบเป็ด ที่อยู่ : 256 ถ. หนองบัวลำภู-อุดรธานี อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ : 0 4231 1541
ปานบัว ที่อยู่ : 31 ถ. ดำรงค์บูรณะ อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ : 0 4231 1704
ครัวต้องตา ที่อยู่ : 388 ถ. วรภักดี อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ : 0 4231 1286