ข้อมูลทั่วไป

เมืองแห่งทะเลภูเขา หนาวสุดในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู


ในปี พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์กบฏ ไม่ยอม ขึ้นกับไทยอีก และได้ยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คนในเขตแดนไทยกลับไปในการปราบ กบฏดังกล่าว ท้าวสุวอธรรมาได้ยกทัพจากเมืองยโสธรมาช่วยกองทัพที่ยกไปจากกรุงเทพฯ จนสามารถมีชัยเหนือ เจ้าอนุวงศ์ และจับกุมตัวลงมากรุงเทพฯ ได้สำเร็จ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทาน บำเหน็จให้ ท้าวสุวอธรรมาเลือกทำเลที่จะสร้างเมืองขึ้นรวม 4 แห่ง

ซึ่งในที่สุดท้าวสุวอธรรมา ได้เลือกสร้างเมืองที่ บ้านไผ่ เรียกชื่อว่าเมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2370 พ.ศ. 2434 เมืองหนองคายได้เป็นสถานที่ตั้งมณฑลลาวพรวน จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 จึงได้ย้ายไป ตั้งที่ ทำการมณฑลที่บ้านหมากแข้ง เนื่องจากได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้จัดตั้งมณฑลอุดรขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เมืองหนองคาย จึงมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลอุดร

หลังจากยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476 จังหวัดหนองคายซึ่งขึ้นกับ มณฑลอุดรได้แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดหนองคายในปัจจุบัน จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ประมาณ 7,739.28 ตารางกิโลเมตร

 
:: การเดินทาง ::
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคายรวมระยะทางทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร
รถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดรถวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - หนองคาย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 272 - 5299, 272 - 5253
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 223 - 7010, 223 - 7020
เครื่องบิน
หากประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถ เข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 280 - 0060, 628 - 2000
 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 042) ::
ที่ทำการไปรษณีย์ 411521
สถานีตำรวจภูธร 411071
โรงพยาบาลหนองคาย 411504, 412316
สถานีขนส่ง บ.ข.ส. 411612
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 412110