เทศกาล
:: งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ::
จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ภายในงานจะมีการแสดง และการละเล่น มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก
 
:: งานตรุษสงกรานต์ ::
จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดหนองคาย มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใส และพระพุทธรูป สำคัญจากวัดต่างๆ เข้าขบวนแห่รอบตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและนมัสการ และมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้า พื้นเมืองราคาถูก
 
:: งานบุญบั้งไฟ ::
ในช่วงเดือน 6 (พฤษภาคม) ของทุกปี เป็นการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน งานวัดที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย ส่วนบริเวณที่จุดบั้งไฟจะจัดที่สนามห่างจาก วัดโพธิ์ชัยไปประมาณ 10 กิโลเมตร
 
:: งานแห่เทียนพรรษา ::
ในช่วงเดือน 6 (พฤษภาคม) ของทุกปี เป็นการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน งานวัดที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย ส่วนบริเวณที่จุดบั้งไฟจะจัดที่สนามห่างจาก วัดโพธิ์ชัยไปประมาณ 10 กิโลเมตร
 
:: งานตักบาตรเทโวและแข่งเรือมิตรภาพไทย - ลาว ::
จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี โดยในช่วงเช้าประชาชนจะมาร่วมกันตักบาตร ในช่วงกลางวัน จะมีการแข่งเรือยาวในลำน้ำโขงระหว่างไทยและลาวโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ