ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
คู่แฝด 1 - 2 หลังสถานีตำรวจมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ครัวไทย 226 ถนนสำราญชายโขง
ดงหลวง ภายในอินโด - ไชน่า บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง เวียดนาม
ดารา 28 ถนนเมืองใหม่ โทร. 611561 บริการอาหารไทย อาหารพื้นเมือง
ดาวิกรอาหารไทย 74/3 ถนนสมุทรศักดารักษ์
แดงมุกดาสุกี้ 3 ซอยราษฎร์อุทิศ ถนนสมุทรศักดารักษ์
ทิพย์นารี ถนนสำราญชายโขง
นัดพบ 11 ถนนวิวิธสุรการ โทร. 611189 บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง
ไผ่ริมโขง ริมแม่น้ำโขง ถนนสำราญชายโขง โทร. 613016
พวงเพชร182 ถนนสำราญชายโขง
แพไผ่ริมแม่น้ำโขง ถนนสำราญชายโขง
มุกดาสวรรค์ ภายในมุกดาสวรรค์รีสอร์ท บริการอาหารไทย
รสนิยม 51/242 ถนนชยางกูร สุขาภิบาล อำเภอนิคมคำสร้อย
ริมทาง ถนนชยางกูร อำเภอเมือง
เรือนแก้ว ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมือง ถนนชยางกูร
เรือนไทย ข้างโรงแรมมุกดาหาร ถนนสมุทรศักดารักษ์
ศาลาโฟรโมสต์1 12 ถนนสมุทรศักดารักษ์ โทร. 611057
ศาลาโฟรโมสต์2 74 - 74/1 ถนนสมุทรศักดารักษ์ โทร. 612251 บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง
ศรีเมืองใหม่ สี่แยกถนนมุกดาหาร - คำชะอี
สวนรัก 432 ถนนสมุทรศักดารักษ์
เสริมมิตร 143/2 ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์
ครัวภูไทย ในโรงแรมมุกดาหาร แกรนด โทร 0 4261 2020
หงษ์ทองปลาเผา ถนนสำราญชายโขงเหนือ โทร 0 4261 3781
หลานย่าโม 323 หมู่ 1 ตำบลคำป่าหลาย โทร 0 4269 9154
แม่น้ำโขง 164/3 ถนนสำราญชายโขงใต้ โทร 0 4263 3227-8 , 0 4261 2034
แม่สาครปลาเผา 675 ถนนสำราญชายโขงเหนือ โทร 0 4261 4549
แม่วังปลาเผา 657 ถนนสำราญชายโขงเหนือ โทร 0 4263 9027
ต้นกล้า เนื้อย่างเกาหลี 93 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร โทร. 0 4261 4744
เรือนแพแม่มุก ถนนสำราญชายโขง โทร 0 4261 2839
เรือนมอริส ถนนสำราญชายโขง (ท่าน้ำวัดยอดแก้ว) โทร 0 4261 2034, 0 4263 3226-7
ริเวอร์วิว ถนนสำราญชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร