ชัยภูมิ - ร้านอาหาร, ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดชัยภูมิ
ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
เอ็ม.ดี.สุกี้ ในห้างเดอะเกรท ถนนสนามบิน โทร 0 4481 2103
อินโดจีน ถนนบูรพา โทร 0 4482 2319
หม่องเนื้อย่างเกาหลีถนนชัยประสิทธิ์ โทร 0 4483 0708
สวนอาหารบัวทอง ถนนเลี่ยงเมือง โทร 0 4481 1271
สวนอาหารดอนละนาม กิโลเมตรที่ 10 ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว โทร 0 4482 2338 ต่อ 131, (01) 463 - 0958
สวนอาหารเงาไม้ กิโลเมตรที่ 5 ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว โทร 0 4482 1708
ศิริชัยคาเฟ่ ในโรงแรมศิริชัย ถนนโนนม่วง โทร 0 4481 1464
ลูกตาล ถนนหฤทัย โทร 0 4481 2728
ลานไทรในโรงแรมเลิศนิมิตร ถนนนิเวศน์รัตน์ โทร 0 4481 1522 - 3
เฟิร์นเนื้อย่างเกาหลี ถนนชัยประสิทธิ์ โทร 0 4483 6984