ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
ลาบไก่ ที่อยู่ : 186 หมู่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4551 6284
แผ่นดินทองฟาร์ม ฟิชชิ่งปาร์ค ที่อยู่ : 197/5 บ้านโคกค่าย ตำบล ไก่ดำ อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4545 1218,0 1876 5063
เปลือกไม้ ที่อยู่ : 32 หมู่ 18 ถนน อรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4545 1310
เฮียอ้วน ที่อยู่ : 767/2 หมู่ 9 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4545 1350 , 0 4551 1300
สวนอาหารส้มตำเรณู ที่อยู่ : 24 หมู่ 8 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4545 1742
สวนอาหารริน ที่อยู่ : 136 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4527 0220
พนยางคำ ที่อยู่ : ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4551 1874
ซวงปลาบึก ที่อยู่ : 344-348 ถนนอุดมฤกษ์ อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4545 1361
ซินเจริญผล ที่อยู่ : 288/30 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4545 1130
ชิตสกนธ์ ที่อยู่ : 40 หมู่ 14 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 0 4551 1500-1