แพร่ - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดแพร่
ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
โกมลผ้าโบราณ ตรงข้ามโรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทร. 581532

กลุ่มศิลปาชีพบ้านประนอม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทร. 581441

ขนมครกแม่หล่าย 73 ม. 2 ต. แม่หล่าย ถ. สายแพร่ - ร้องกวาง ห่างจากตัวเมืองแพร่ 10 กิโลเมตร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

คอทเท็จ อินดัสตรี อุตสาหกรรมในครัวเรือน ต. ดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นกน้อย 6/3 ถ. ยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บ้านประทับใจ 81/1 หมู่ 7 ต. ป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร. 511282, 511008

บายศรีครีเอชั่น 124/5 เหมืองหม้อ ถ. ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร. 522494, 524509

ปอแก้ว 64 - 66 ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

พ. วงศ์ไชยวัฒน์ 385 ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

พาณี ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

มะขามแก้วมุกดา ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ม่อฮ่อมเพชรา 330/1 หมู่ 2 ต. โฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ม่อฮ่อมแม่หนู 60 ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร. 522772

ร้านดอกแก้ว 69/3 ถ. ยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร. 511996

สุจินต์ หมูยอ ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อ. กาญจนประดิษฐ์ ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อาเนียร 36 ถ. เจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร โทร. 522038