พิษณุโลก - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดพิษณุโลก
ของฝาก
:: สินค้าพื้นเมือง ::
เรือนไทยจำลอง
บ้านอรัญญิก เป็นแหล่งผลิตเรือนไทยจำลองซึ่งเป็นสินค้า Otop ดีเด่นระดับ 4 ดาว ประจำปี 2546 ผลิตเรือนไทยจำลองโดยใช้เศษไม้ที่สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวางมอบให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบของเรือนไทยภาคเหนือและภาคกลางทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ นอกจากนั้นยังเปิดสอนการทำเรือนไทยให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

การเดินทาง จากถนนเอกาทศรถ บริเวณโรงเรียนผดุงราษฎร์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาเสือ ก่อนถึงวัดอรัญญิกประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีถนอมรัตน์ ตรงไปจนถึงแยกวัดสระไม้แดงเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยอีกประมาณ 20 เมตร

ที่อยู่ 22/9 หมู่ 5 ต.อรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5521 4347
 
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
หมี่ซั่ว สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ร้านมิตรเสริมกิจ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หมูหยอง หมูแผ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผ้าทอนครไทย สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ร้านบูรณะไทย สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก พระพุทธชินราชจำลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ร้านขายของที่ระลึก ภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระพุทธชินราชจำลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก