พิษณุโลก - ร้านอาหาร, ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดพิษณุโลก
ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
กัลปพฤกษ์ โรงแรมราชพฤกษ์ (06.00 - 24.00 น.) โทร. 0 5525 8788 - 9
กากินั้ง ถ.สนามบิน (10.00 - 22.00 น.) โทร. 0 5521 0543, 0 5521 1696
กาแฟสดจ่าทวี เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม.45 (7.00 - 21.00 น.) โทร. 0 5529 3271
การ์เดนเนอร์คอฟฟ เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม.42 (7.00 - 21.00 น.) โทร. 0 1461 4305
กุ๊กเอียง ถ.สนามบิน โทร. 0 5525 2831, 0 5525 1760
ข้าวแกงชาววัง 245/67 ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร. 0 5524 6571 - 3 ต่อ 34
ครัวโคกช้าง ถ.พิษณุโลก - วังทอง (10.00 - 22.00 น.) โทร. 0 5522 1127
ครัวมีดี อาคารลิไท ถ.พญาลิไท โทร. 0 5521 9626 - 9
ดานัง 260/2 - 3 ถ.สนามบิน โทร. 0 5523 0788
ดาวน์ทาวน์ โรงแรมอมรินทร์นคร (เปิด 24 ชั่วโมง) โทร. 0 5524 4702 - 5
แดง 78 ถ.สนามบิน (10.00 - 22.30 น.) โทร. 0 5525 1757, 0 5524 6675
ตาลีฟู โรงแรมน่านเจ้า (06.00 - 01.00 น.) โทร. 0 5521 4702 - 5
ถิ่นไทยลานลั่นท เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม.42 (7.00 - 21.00 น.) โทร. 0 1475 3738
ทิพย์รส 9/11 ถ.ไสฤาไท (07.00 - 21.30 น.) โทร. 0 5525 8200
ทรีเฮาส์ 48 ถ.สนามบิน (10.30 - 23.00 น.) โทร. 0 5521 2587 - 8
เทพนคร โรงแรมเทพนคร (06.00 - 02.00 น.) โทร. 0 5524 4070
ท็อปแลนด์ภัตตาคาร ท็อปแลนด์อาเขต 83/5 ถ. บรมไตรโลกนารถ (09.00 - 24.00 น.) โทร. 0 5525 2555
นิตยา เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม.45 (10.00 - 22.00 น.) โทร. 0 5529 3212
บ้านคุณพ่อ 107/1 - 3 ถ.สิงหาวัฒน์ โทร. 0 5523 1574, 0 5523 1577
บ้านไม้ 93/30 ถ.อู่ทอง โทร. 0 5525 8548
บ้านแสงตะวัน เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม.28 (10.00 - 22.00 น.) โทร. 0 5538 4067
ใบมุสลิม 49/2 ถ.พระองค์ดำ (อาหารมุสลิม) โทร. 0 5524 8276
ผักบุ้งเหิรฟ้า (ริมน้ำน่าน) ถ.พุทธบูชา (07.00 - 24.00 น.)
ผักบุ้งเหิรฟ้า ถ.พระองค์ดำ (08.00 - 04.00 น.) โทร. 0 5525 1348
พะเยาว์เบเกอรี่ ถ.เอกาทศรฐ (07.00 - 23.00 น.) โทร. 0 5524 7717, 0 5521 9657
พังกี่ข้าวมันไก่ ถ.พระยาเสือ (08.00 - 14.00 น.) โทร. 0 5524 4275, 0 5525 8843
พาสไทม์ 82/2 ถ.เอกาทศรฐ (17.00 - 24.00) โทร. 0 5524 4520
พิษณุโลก (บ้านอาหาร) 66 ถ.พุทธบูชา (17.00 - 24.00 น.) โทร. 0 5524 2363
แพอาหารน้ำทอง ถ.พุทธบูชา (10.00 - 24.00 น.) โทร. 0 5524 1323
แพอาหารฟ้าไทย ถ.วังจันทร์ (10.00 - 23.00 น.) โทร. 0 5524 2743, 0 5521 5673 - 4
แพอาหารสองแคว 21 ถ.พุทธบูชา (11.00 - 23.00 น.) โทร. 0 5524 2167
ฟา - เค - ราห์ 52/2 ถ.พระองค์ดำ (อาหารมุสลิม) โทร. 0 5521 1400
ฟ้าไทยฟาร์ม (สวนอาหาร) กม.10 ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์ (10.00 - 23.00 น.) โทร. 0 5522 6508 - 9
เฟื่องฟ้า (สวนอาหาร) ถ.พิษณุโลก - วังทอง (10.00 - 22.00 น.) โทร. 0 5524 4406
เฟื่องฟ้า ถ.สนามบิน (10.00 - 23.00 น.)
มนะการกาแฟสด เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม.62 (7.00 - 21.00 น.) โทร. 0 1412 3325
หมวยอิสาน 895/16 - 17 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 (10.00 - 20.00 น.) โทร. 0 5525 1606
มังคละ โรงแรมไพลิน (06.00 - 01.00 น.) โทร. 0 5525 2411 - 5
มื้อไทย ถ.สนามบิน (11.00 - 23.00) โทร. 0 5521 8862 - 4
ไม้แบบ 107/9 ถ.สิงหวัฒน์ โทร. 0 5524 7603
รังทอง (ภูหินร่องกล้า) ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย โทร. 0 1962 4527, 0 1962 3667
ริเวอร์ไซด์ 5/4 ถ.พุทธบูชา โทร. 0 5524 8057
ริมแก่ง เส้นทางสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม.45 (10.00-20.00 น.) โทร. 0 5529 3770, 0 1962 9982
เวียตนาม 49/10 - 11 ถ.พระองค์ดำ โทร. 0 5525 1292, 0 5525 9065
ไวโอเล็ต 39/2 ถ.สนามบิน (16.00 - 02.00 น.) โทร. 0 5525 9972
ส.เลิศรส (ภัตตาคาร) 4/5 ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร. 0 5528 8442, 0 5525 1792
สุมาลีสาลี่สุพรรณ ถ.เอกาทศรฐ (07.00-23.00 น.) โทร. 0 5521 9560
เสาวรสโภชนา 21/39 ถ.สนามบิน โทร. 0 5521 0942
อร - อิน ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร. 0 5525 9574
อาซ้อเลิศรส 109/9 ถ.ธรรมบูชา โทร. 0 5524 4835
ฮาลาลฟู้ด 50/2 ถ.พระองค์ดำ (อาหารมุสลิม) โทร. 0 5523 1358
 
:: อำเภอวัดโบสถ์ ::
สวนอาหารบ้านไม้ 51/1 ถ.พิษณุโลก - เด่นชัย (9.00 - 22.00 น.) โทร. 0 1953 1880
 
:: อำเภอพรหมพิราม ::
แพท่าทอง 85/1 หมู่ 1 ต.ศรีภิรมย์ (10.00 - 22.00 น.) โทร. 0 5523 0152, 0 1474 0227
ครัวหมวดชิต หมู่ 1 บ้านท่าทอง ต.ศรีภิรมย์ โทร. 0 5523 0152
 
:: อำเภอนครไทย ::
ดวงใจ ภูหินร่องกล้า 172 หมู่ 7 ถ.อุดรดำริห์ โทร. 0 1953 5380
รังทอง ภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม โทร. 0 1962 4527, 0 1962 3667