พิจิตร - ร้านอาหาร, ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดพิจิตร
ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
เจ๊เป้าโต้รุ่ง ถ.ศรีมาลา
ทองเอก โรงแรมพิจิตรพลาซ่า โทร. 0 5561 3502 - 9
เลิศรส 524 ถ.บุษบา โทร. 0 5561 1297
ศรีราชา 8 ถ.จันทร์สว่าง โทร. 0 5561 1358
แอ๊ว เบเกอรี่ แอนด์ ฟู๊ด ถ.จันทร์สว่าง โทร. 0 5561 1617
โอฆะ ค๊อฟฟี่ช๊อป 2/90 ถ.ศรีมาลา โทร. 0 5561 1206
 
:: อำเภอตะพานหิน ::
กาแฟโกยี ถ.รวมมิตร
จิบอิ๊ว ถ.มธุรสใต้
แพทิพย์ 02 ถ.ริมน่าน โทร. 0 5562 1900
โรส อินน์ 57 - 59 ถ.ชมฐีระเวช โทร. 0 5562 1044, 0 5562 1237, 0 5562 2036
เลี้ยงหงษ์กี่ 06 - 08 ถ.สหมิตร โทร. 0 5562 1316
 
:: อำเภอบางมูลนาก ::
โง้วเช็กปี้ 20 ถ.นาคเรศ โทร. 0 5563 1120
เจนเนตร 25/5 ถ.บางมูลนาก - โพทะเล โทร. 0 5563 1416
เทพสุณี 20 ซ.อินทรโสภณ ถ.ประเทืองถิ่น โทร. 0 5563 1281
ปลาสไบบาง 1 หมู่ 8 ต.หอไกร (ใกล้วัดบางมูลนากริมแม่น้ำ) โทร. 0 5563 2013
 
:: อำเภอสามง่าม ::
ยุวรีย์ ถ.พิจิตร - กำแพงเพชร
เรือนทอง 60 หมู่ 13 โทร. 0 5569 1074
สนิทโอชา ถ.พิจิตร - กำแพงเพชร