พิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยว, ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร
สถานที่ท่องเที่ยว
:: ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม) ::
ตั้งอยู่ที่ ถนนตลิ่งชัน - บึงสามพัน อยู่ห่างจากขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นไร่องุ่นพันธุ์ดี ในพื้นที่ 200 ไร่ พันธุ์ที่มีชื่อเสียงคือพันธ์แบล็คควีน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทิวทัศน์ที่สวยงามของไร่องุ่น ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกองุ่นทั้งสำหรับทำไวน์ องุ่นทานเป็นผลสดๆ ชมโรงบ่มไวน์ ที่ไร่องุ่นนี้ จะออกผลให้ซื้อทานได้ในช่วง มีค. - เมย. กค - สค. และช่วงที่ออกผลดีที่สุด คือช่วงพย. - ธค. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5663 3555 - 6 การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ถึงแยกบางมูลนาก - ตากฟ้า - นครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 13 กม.
 
:: ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) ::
ตั้งอยู่ที่ 121 ม.2 ต.วังงิ้ว ห่างจากตัวเมืองพิจิตร ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีจระเข้ นกยูง กวาง หมูป่า เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. โทร. 0 5660 1004 - 5 การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ถึงแยกบางมูลนาก - ตากฟ้า - นครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 10 กิโลเมตร ถึงบ้านโคกสนั่น เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ถึงฟาร์ม
 
:: เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา ::
เขาพนมพา ตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาพนมพา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้รับประทานบัตร ดำเนินกิจการเปิดเหมืองแร่ทองคำ เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าร่วมทำประโยชน์ ร่อนล้างเอาแร่ทองคำ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงปัจจุบัน สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 3463 ต่อ 111
 
:: บึงสีไฟ ::
เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และชมพระอาทิตย์ตก กลางบึ่งสีไฟ ในยามเย็น บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร นอกจากนั้นภายในบึ่งสีไฟยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พิจิตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2527 มีเนื้อที่ 170 ไร่ เป็นสวนพักผ่อนริมบึงสีไฟ มีสะพานทอดลงน้ำสู่ศาลาใหญ่ที่จัดไว้เป็นที่พักย่อน นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารปลาและชมอาทิตย์อัสดง

รูปปั้นพญาชาละวัน เป็นรูปปั้นจระเข้อยู่ด้านหน้าบึงสีไฟ ที่มีความยาวถึง 38 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร ภายในตัวจระเข้นี้ทำเป็นห้องประชุมขนาด 25 - 30 ที่นั่ง

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะอาคารเป็นรูปดาวเก้าแฉก ยื่นลงไปในบึงสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันธุ์ปลามากกว่า 20 ชนิด และมีการสับเปลี่ยนชนิดของปลาเป็นประจำ นอกจากนั้นตรงส่วนกลางของอาคารยังทำเป็นช่องเปิด สำหรับชมปลาในบึงสีไฟซึ่งมีพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ มาชุมนุมเป็นจำนวนมาก เพื่อรอกินอาหารที่นักท่องเที่ยวโปรยให้กิน สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. โทร. 0 5661 1309 www.fisheries.go.th/if-phichit

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดพิจิตร จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเอง เช่น เครื่องสานจากผักตบชวา ผ้าทอบ้านป่าแดง มะขาวแก้วสี่รส ฯลฯ เปิดจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวทุกวันเว้นวันจันทร์ โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.