เพรชบูรณ์ - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดเพรชบูรณ์
ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
ไร่ บี. เอ็น.
ขายผลิตผลหลากหลายประเภททั้งของสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชเมืองหนาว บ้านทุ่งนางแล ม.11 ต.แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. (056)750419 – 20