เทศกาล
:: เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา ::
เทศกาลเวียนเทียน จังหวัดพะเยาเขาลอยเรือเวียนเทียนกันกลางน้ำหนึ่งปีมีเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือวันมาฆะบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา

เทศกาลเวียนเทียนทั่วทั้งเมืองไทย ใครต่างก็เดินเวียนเทียนกันรอบพระอุโบสถ ไม่ก็เวียนรอบพระธาตุเจดีย์ หรือองค์พระพุทธรูปสำคัญ กลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัดร้างโบราณที่ถูค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ คือวัดศิโลกอาราม นั่นเอง

พอถึงเทศกาลเวียนเทียน คุณอาจไม่เชื่อว่าผู้คนเมืองนี้เวียนเทียนไม่เหมือนที่ใดในโลก โดยเมื่อพระอาทิตย์ไกล้ลับขอบฟ้าผู้คนจะนำดอกไม้ธูปเทียนบูชาจุดไฟสว่างไสว ล่องเรือไปเวียนเทียนบูชาองค์พระปฏิมากลางน้ำ 3 รอบ

เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน
ฤดูกาลที่ดีที่สุด:วันเพ็ญเดือน 3 เดือน 6 และเดือน 8
จุดชมวิวที่ดีที่สุด:วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา
 
:: งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีแม่ใจ ::
จัดในอำเภอแม่ใจ จะมีขบวนแห่ลิ้นจี่ ประกวดและจำหน่าย
 
:: วันดอกคำใต้บาน ::
จัดในอำเภอดอกคำใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ กิจกรรมจะเป็นการแข่งขันงานหัตถกรรม และจำหน่ายของที่ระลึก
 
:: งานประเพณีปู่จากพญานาค (บูชาพระลอ) ::
จัดบริเวณโบราณสถานเวียงลอ บ้านห้วยงิ้ว อำเภอจุน ในงานมีกิจกรรมพิธีไหว้บรรพบุรุษของเวียงลอ ขบวนแห่และงานแสดงแสงสีเสียง การแสดงทางวัฒนธรรม
 
:: งานกาชาดและงานฤดูหนาว ::
จัดประมาณปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามข้างสถานีขนส่ง จังหวัดพะเยา กิจกรรมจะมีการออกร้านของหน่วยงานราชการ การแสดงทางวัฒนธรรมและการประกวดต่างๆ
 
:: งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็ง ::
จัดวันที่ 15 พฤษภาคม จัดที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง ในงานมีประเพณีแห่ครัวตาน
 
:: งานเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณี และของดีเมืองพะเยา ::
ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง ในงานมีการแสดงการผลิตเครื่องประดับเงิน ทองคำ การเจียระไนเพชร
 
:: งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ::
จัดขึ้นที่กว๊านพะเยา กิจกรรมมีขบวนแห่ลิ้นจี่ ประกวดผลิตผลการเกษตร
 
:: งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ::
จัดวันที่ 5 มีนาคม ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง หน้ากว๊านพะเยา ในงานมีขบวนแห่เครื่องราชสักการะที่สวยงามยิ่งใหญ่
 
:: งานสืบสานตำนานไทลื้อ ::
จัดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ณ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ กิจกรรมจะมีขบวนแห่ การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ นิทรรศการ
 
:: งานอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พตท.2324 ::
จัดระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. ในอำเภอเชียงคำ ในงานจะมีนิทรรศการ การออกร้านของหน่วยราชการ