น่าน - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดน่าน
ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
จันทร์สมการทอ 68 บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ) โทร. 771515, 799074

ชำนาญเครื่องเงิน 105 หมู่ 9 บ้านป่ากลาง ต.ศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน (เครื่องเงิน)

องุ่นคนเมือง 223 ถ.สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (เครื่องปั้นดินเผา)

ศุภิสรา 272/3 ถ.ยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย) โทร. 741720

สมาคมพัฒนาไทยพายัพ 24 ถ.เจตบุตร (ใกล้ตลาดเช้า) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เปิดจันทร์ -
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
   (ผลิตภัณฑ์ชาวเขา เช่น ผ้าทอ ผ้าปัก เครื่องจักสาน เครื่องเงิน) โทร. 710230

น่านหัตถศิลป์ 2/10 ถ.เจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ้าทอ) โทร. 710308

น่านซิลเวอร์แวร์ 36/1 ถ.สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ฝ้ายเงิน 376/3 ถ.ยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ้าทอลายน้ำไหล, เครื่องเงิน) โทร. 741564

บ้านทนันไชย 1 ถ.เจตบุตร ข้างโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ้าทอลายน้ำไหล, ของชำร่วย) โทร. 710515

ชมพูภูคา ถ.น่าน - พะเยา กิโลเมตรที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (เครื่องเงิน)

จางตระกูล 304 - 306 ถ.สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เงินน่าน 42/22 ถ.มหายศ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (เครื่องเงิน)