ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
สงัด พรเพ็ญ แกะสลัก 168 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทุ่งทาหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร. 0 5357 4664, 0 5357 4759

อุดมศิริผ้าฝ้าย 51/1 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ) โทร. 0 5352 1966, 0 5355 6242 โทรสาร 0 5355 6242

บ้านหนองเงือก หมู่ 5 ถนนสายลำพูน - ป่าซาง ประมาณ 11 กิโลเมตร ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง)

นันทนีย์บาติก 245 หมู่ 1 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก) โทร. 0 5352 1034

ลำพูนผ้าไหมไทย 8/2 ถนนจิตตวงศ์พันรังสรรค์ เยื้องวัดช่างฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 0329

สุรีย์ 250 ถนนป่าซาง - บ้านโฮ่ง ตำบลป่าซาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เครื่องปั้นดินเผา) โทร. 0 5352 1106

เพ็ญศิริไหมไทย 123 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ดอยติ แม่สารป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (จำหน่ายผ้าไหมยกดอก) โทร. 0 5353 7512, 0 5351 0524

บริษัท วี พี เอ็น คอลเลคชั่น จำกัด 190/1 ถนนลำพูน - ริมปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (จำหน่ายสินค้าประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสา) โทร. 0 5351 1419