ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
โกเหลียงหมูกะทะ 121 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน (ข้างวัดเหมืองง่า) ตำบลเหมืองง่า (เปิด 17.00 - 24.00 น.) โทร. 0 1612 2481, 0 5356 1443
ครัวพญายอง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ - ลำปาง โทร. 0 5354 9079
เจ้าคุณ ถนนสันเหมืองใต้ ตำบลในเมือง
ดาวคะนอง 340 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. 0 5351 1552
บ้านเมืองบุญ 234/5 หมู่ 6 ถนนลำพูน - สันป่าตอง ตำบลริมปิง โทร. 0 5351 0483
บ้านสวน 86/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. 0 5351 1453
ไมตรี ฟิชชิ่ง พาร์ค ถนนสายอ้อมเมือง ลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก
ลำพูน ไอซ์ 6 หมู่ 1 ถนนไชยมงคล ตำบลในเมือง โทร. 0 5351 1452
วี พี ไอซ์ 143 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. 0 5356 1550
สงขลาอาหารใต้ 47 ถนนสันเหมืองใต้ ตำบลในเมือง

 
:: อำเภอบ้านโฮ่ง ::
ครัวสี่พี่น้อง 141 หมู่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง โทร. 0 5359 1295, 0 1952 9358
บ้านนัดทิพย์ 134 หมู่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง โทร. 0 5359 1045
ลาบไก่บ้านโฮ่ง ถนนลำพูน - ลี้ (บ้านห้วยห้า) โทร. 0 5355 0517, 0 5359 1328
สวนอาหารจาวเหนือ 187 หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง โทร. 0 5359 1049

 
:: อำเภอป่าซาง ::
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสบทา หลังป้อมตำรวจสบทา ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลป่าซาง โทร. 0 5327 0830
ฝ้ายคำ 28 ถนนป่าซาง - ลี้ ตำบลมะกอก
สวนใหม่ 98 หมู่ 5 ตำบลม่วงน้อย โทร. 0 5352 1685