เชียงราย - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดเชียงราย
ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
กองหลวง ผ้าไหม สินค้าไทลื้อ ที่อยู่ : 196/3 ถ.ธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5371 283

พิพิธภัณฑ์และหัตถกรรมชาวเขา 620/25 ถ.ธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5371 9167, 0 5371 1475

ไม้มุงเงิน เครื่องเงิน เครื่องไม้ ที่อยู่ : 891 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5371 4877

สุจินต์หมูยอ อาหารพื้นเมือง แหนม หมูยอ ที่อยู่ : 425/8 ถ.บรรพปราการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5371 2477, 0 5371 5209