เชียงราย - ร้านอาหาร, ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดเชียงราย
ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
กาเรการ่อน (อาหารไทย) หน้าวัดเจ็ดยอด โทร. 0 5371 4779
ไก่ย่างพิมพา (อาหารอีสาน) 24 ม. 3 ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5371 2167
ข้าวซอยอิสลาม บริการอาหารมุสลิม โทร. 0 5373 3026
ครัวสำราญ (อาหารไทย) 520 หมู่ 16 ถ.ราชโยธา โทร. 0 5375 8159
จ.เจริญชัย (อาหารจีน) 1 ถ.สนามบิน โทร. 0 5371 2731
เชียงรายไอส์แลนด์ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท ถ.ไกรสรสิทธิ์ โทร. 0 5371 5345
ซีแอนด์ซี (อาหารไทย) 620/25 ถ.ธนาลัย ใกล้วิทยาลัยอาชีวศึกษา โทร. 0 5371 9167
ตองตึง (อาหารพื้นเมือง) ถ.สนามบิน
โตกตอง (อาหารพื้นเมือง) ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5375 6370
ทีฮัท (อาหารไทย) 935 ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5371 2162
ไทย - มุสลิม บริการอาหารมุสลิม โทร. 0 5371 5296
นามจันทร์ (อาหารไทย) ถ.รัตนเขต โทร. 0 5371 2791
ใบชา บริการอาหารมุสลิม โทร. 0 5373 3455
ภูไทไก่ย่าง (อาหารอีสาน) 38 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5379 3080
เมืองทอง (อาหารไทย จีน) 889/1 - 2 ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5371 1162
แม่จำปา บริการอาหารมุสลิม อำเภอเมือง จ.เชียงราย โทร. 0 5371 7749
แม่พิมพ์ (อาหารพื้นเมือง) ทางไปโรงแรมริมกก โทร. 0 5375 1215
ยูงทอง (อาหารไทย จีน) โรงแรมวังคำ ถ.เปมะวิภาค โทร. 0 5371 1800
ยูนนาน (อาหารจีน) 211/9 ถ.แควหวาย โทร. 0 5371 3263
ร่มไม้ (อาหารพื้นเมือง) กม.8 ถ.ดงมะดะ โทร. 0 5367 3808
รสประเสริฐ บริการอาหารมุสลิม โทร. 0 5371 5296
เรือนไม้ 273 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5371 4451 website : http://www.tarad.com/ruanmai
ลัดดาวัลย์หลู้แมงดา ถ.หนองบัว (อาหารพื้นเมือง ) โทร. 0 5374 2578
ลาแอนติน่า 528/20 ถ.บรรพปราการ โทร. 0 5371 6808
โลตัสเบเกอรี่เฮ้าส์ หน้าโรงแรมวังคำ โทร. 0 5371 4519
สกินา บริการอาหารมุสลิม โทร. 0 5371 3505
สบันงาขันโตก 226/50 ถ.สันโค้ง โทร. 0 5371 2290
สลุงคำ (อาหารไทย) 834/3 ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5371 7192
สวนอาหารคุ้มเจ้านาง 220 หมู่ 24 ถ.สันโค้งหลวง โทร. 0 5371 6105
หลีโอชา (อาหารจีน) 416 ถ.บรรพปราการ โทร. 0 5371 1812
หอนาฬิกา (อาหารไทย) 1 402/12 ถ.บรรพปราการ โทร. 0 5371 1062
อนันต์ปุระ อำเภอเมือง จ.เชียงราย โทร. 0 5364 2794 โทร. 0 5373 1172 - 3
อัสมาน บริการอาหารมุสลิม โทร. 0 5364 2794
อิสลาม บริการอาหารมุสลิม โทร. 0 5373 2793
เอกโอชา (อาหารไทย จีน) 455 หมู่ 4 ถ.แม่ยาง - เชียงราย โทร. 0 5371 2543
ฮั้วโภชนา (อาหารจีน) เชิงสะพานแม่กก โทร. 0 5375 1055
 
:: อำเภอแม่สาย ::
นางนวล บ้านหาดไคร้ ติดท่าจับปลาบึก โทร. 0 5379 1271
นิวสมบูรณ์ (อาหารจีน) หมู่ 10 แม่สาย โทร. 0 5373 1441
ไทยทอง (อาหารไทย) โรงแรมไทยทอง ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. 0 5373 1975 - 6
ริมโขง 15 หมู่ 8 ถ.เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ โทร. 0 5365 0459
 
:: อำเภอแม่จัน ::
ซากุระ (อาหารจีน) แม่สลองรีสอร์ท โทร. 0 5376 5014
บ้านสวน (อาหารไทย) กม.22 ถ.เชียงราย - แม่จัน โทร. 0 5366 0855
สวนอาหารลานเงินแอนด์รีสอร์ท (มีห้องคาราโอเกะ) 239 หมู่ 8 ต.ป่าตึง โทร. 0 5366 1174, 0 1531 2703,
0 1885 9696 Email : laanngen@hotmail.com
 
:: อำเภอพาน ::
ใบบัว 442/8 ต.เมืองพาน โทร. 0 6192 3295, 0 7182 9783 website : http://bibu.fm88mhz.com