เที่ยวแบบ Hi So แต่ราคา Low Cost กับ KTCเที่ยวแบบ Hi So แต่ราคา Low Cost กับ KTCเที่ยวแบบ Hi So แต่ราคา Low Cost กับ KTCเที่ยวแบบ Hi So แต่ราคา Low Cost กับ KTCเที่ยวแบบ Hi So แต่ราคา Low Cost กับ KTC