ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ::
ร้านโพธิ์แก้วแอนติค ตั้งอยู่ที่ 78 ถนนจิตต์สุวรรณ จำหน่ายของโบราณ ของเก่า อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สวนสิริพร ตั้งอยู่ที่ 129 หมู่ 4 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี อำเภอวังน้ำเย็น
ปลูกและจำหน่ายมะขามหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะม่วง กระท้อน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว