ปราจีนบุรี - เทศกาล, งานเทศกาล, งานประเพณี จังหวัดปราจีนบุรี
เทศกาล
:: งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ::
งานมาฆปูรมีศรีปราจีน จัดตรงกับวันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปี ณ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ ในงานมีกิจกรรมการ ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งการนมัสการ และ เวียนเทียนรอบพระพุทธบาทคู่ใหญ่และเก่าแก่ ที่สุดในประเทศไทย
 
:: งานแห่บั้งไฟ ::
งานแห่บั้งไฟ จัดตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ที่วัดมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ มีการจุดบั้งไฟขึ้นสูง การประกวดลำเซิ้ง ของขบวนแห่บั้งไฟ ตลอดจนการแสดงมหรสพสมโภช
 
:: งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีน ::
งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีน จัดราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ที่บริเวณลานกว้าง ศาลากลางจังหวัด ในงานมีตลาดนัดผลไม้และผลิตภัณฑ์การเกษตร การประกวดพืชผักผลไม้การแข่งขันและการสาธิต การเกษตร การแสดง นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดขบวน แห่รถยนต์การเกษตร และมหรสพสมโภช
 
:: งานแข่งเรือยาวประเพณี ::
งานแข่งเรือยาวประเพณี จัดช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี ที่แม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง มีทั้ง ประเภทเรือยาวและเรือพื้นบ้าน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีขบวนเรือพาเหรดอัญเชิญถ้วย พระราชทานอันสวยงาม
 
:: งานลอยกระทง ::
งานลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ที่บริเวณริมเขื่อนฝั่ง หอประชุมอำเภอเมือง ในงานมีการ ประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่กระทง การแสดงของนักเรียน ตลอดจนมีมหรสพต่างๆ สมโภชตลอดงาน