ชลบุรี - ภูมิศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับ พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย
 
:: ระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
ฉะเชิงเทรา 43 กิโลเมตร
สมุทรปราการ 64 กิโลเมตร
ระยอง 98 กิโลเมตร
ตราด 234 กิโลเมตร
จันทบุรี 164 กิโลเมตร