ฉะเชิงเทรา - ร้านอาหาร, ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
เก๊าบริการ 191/14 - 15 ถนนมหาจักรพรรดิ์ โทร. 511777 อาหารจีน
เกื้อกูลโภชนา 51/16 ถนนเกื้อกูล โทร. 511425 อาหารจีน
กุ้งนาง ริมแม่น้ำบางปะกง ใต้สะพานลอยรถไฟ
เถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง) 55/1-3 ข้างโรงพยาบาลคริสเตียน บางคล้า ถนนบางคล้า - แปลงยาว
โทร. 541020 อาหารจีน
นายก๊วก 49 หมู่ 12 ถนนบางนา - ตราด บางปะกง โทร. 532292 อาหารไทย
เนี้ยว 83/5 ถนนมหาจักรพรรดิ์
ไนซ์บเกอรี่ 31 ถนนเปรมประชา
ประดิษฐ์โภชนา 133 ถนนมรุพงษ์ โทร. 511246 อาหารไทย จีน อาหารทะเล
มธุรสเรือนแพ แพริมน้ำ หน้าโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ โทร. 511956 อาหารไทย อาหารทะเล
มีเบเกอรี่ 101/1 ถนนมหาจักรพรรดิ์ อำเภอเมือง โทร. 515787, 515797 บริการอาหารเวียดนาม
สวนอาหารบ้านน้อย 7 หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง
สวนอาหารเรือนไทย 199 หมู่ 13 ถนนบางนา - ตราด โทร. 531622 อาหารไทย จีน
สุนหมูเด้ง ถนนมหาจักรพรรดิ์ อำเภอเมือง
ริมน้ำ ในโรงแรมริเวอร์อินน์ 122/1 ถนนมรุพงษ์ อาหารไทย จีน
มธุรสเรือนไทย ถนนสายฉะเชิงเทรา - บางปะกง
รวยเรือนแพ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง
ไก่ย่างน้องปู ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง
น้อยไก่ย่าง ถนนศรีโสธร ตำบลโสธร
ง้วนโภชนา ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง
ครัวบางคล้า 78 ถนนบางคล้า - แปลงยาว ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า โทร. 541580, 827320
คิงตันโคคาสุกี้บะหม103/3 ถนนชุมพร อำเภอเมือง โทร. 513596, 511498 อาหารจีน
แม่น้ำ ถนนเทศบาลพัฒนา 1 อำเภอบางคล้า โทร. 541909
ศิริโอชา 441/5-6 ซอย 3 อำเภอเมือง โทร. 513419