ฉะเชิงเทรา - การท่องเที่ยว, ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทั่วไป

แม่น้ำบางประกง แหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร
ปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไน ป่าสมบูรณ์


ฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดในภาคกลางมีประวัติปรากฏมาตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือน อยู่ริมแม่น้ำ บางปะกงและลำคลองทั่วไป โดยมี "หลวงพ่อโสธร" เป็นศูนย์ รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้ขึ้น อยู่ในสังกัดกรม มหาดไทย และคงอยู่เช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 เมื่อทรง เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี

และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า "จังหวัดฉะเชิงเทรา" คำว่า "ฉะเชิงเทรา" เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ "แปดริ้ว" นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็น ปลาแห้ง จะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้ว

ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาสน์ อำเภอท่าตะเกียบ และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน

 
:: การเดินทาง ::

รถประจำทาง
มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) โทร. 936-1888 และจากสถานี ขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) โทร. 392-2391 หรือสถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. (037) 514482

รถยนต์
เส้นทางที่สะดวกมีสองเส้นทางคือ จากกรุงเทพฯ - มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 304 และอีกเส้นทางคือ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายบางนา - ตราด ก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ บางประกงมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 314 ไปฉะเชิงเทรา
ทางรถไฟ
มีบริการรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง ไปฉะเชิงเทราทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียด โทร. 223-7010, 223-7020
 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 038) ::
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 512520
ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 514794
สถานีตำรวจอำเภอบางคล้า 541111
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 511029, 511185
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 511111, 514752
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 511033
โรงพยาบาลพนมสารคาม 551444
สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 51 4482
สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา 51 1007
ตำรวจทางหลวง 1193
ตำรวจท่องเที่ยว 1155