วิธีการชำระเงิน รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจได้ จองโรงแรมออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง กับเว็บไซต์ HotelSThailand.com
ลูกค้าสามารถอ่านวิธีการชำระเงินได้ในหน้านี้ การจองโรงแรมผ่านระบบการจองของ HotelsThailand.com สำหรับวันหยุดของคุณนั้นมีวิธีและขั้นตอนง่ายๆ สะดวกรวดเร็ว

1. Full Pre-Payment Plus คืออะไร

Full Pre-Payment
1.1. โรงแรมที่มีสัญลักษณ์ [Full Pre-Payment Plus] ลูกค้าต้องชำระค่าที่พักเต็ม
       จำนวนโดยชำระกับ HotelsThailand.com เมื่อทำการจองโรงแรม

1.2. การสำรองห้องพักที่ลูกค้าได้ชำระค่าที่พักเต็มจำนวนแล้ว ลูกค้าสามารถพิมพ์
       Hotel Voucher แล้วนำไปแสดงที่โรงแรม ณ วันเข้าพัก และเข้าพักได้ทันที

1.3 ท่านสามารถเลือกวีธีการชำระค่าที่พักและค่าบริการได้ 2 วีธี คือ
       1) โอนเงินผ่านธนาคาร ท่านสามารถเลือกชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ก่อน
           วันเข้าพัก 3 วันขึ้นไป
       2) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต


2. Full Pre-Payment คืออะไร

Full Pre-Payment
2.1. โรงแรมที่มีสัญลักษณ์ [Full Pre-Payment] ลูกค้าต้องชำระค่าที่พักเต็มจำนวน
       โดยชำระกับ HotelsThailand.com เมื่อทำการจองโรงแรม

2.2. การสำรองห้องพักที่ลูกค้าได้ชำระค่าที่พักเต็มจำนวนแล้ว ลูกค้าสามารถพิมพ์
       Hotel Voucher แล้วนำไปแสดงที่โรงแรม ณ วันเข้าพัก และเข้าพักได้ทันที

2.3 ท่านสามารถทำรายการชำระค่าบริการด้วยวิธีผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น


3. Deposit Payment คืออะไร

Deposit Payment
3.1. โรงแรมที่มีสัญลักษณ์ [Deposit Payment] ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำประมาณ
       10-20% จากยอดทั้งหมด (ค่ามัดจำขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม)

3.2. การสำรองห้องพักที่ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำกับ HotelsThailand ลูกค้า
       สามารถพิมพ์ Hotel Voucher แล้วนำไปชำระค่าบริการส่วนที่เหลือกับทาง
       โรงแรมโดยตรง ณ วันเข้าพัก/ วันออก

3.3 ท่านสามารถทำรายการชำระค่าบริการด้วยวิธีผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น


4. Full Direct Payment คืออะไร

Full Direct Payment
4.1. โรงแรมที่มีสัญลักษณ์ [Full Direct Payment] ลูกค้าไปต้องชำระเงินเต็ม
      จำนวนโดยตรงกับทางโรงแรม ทั้งนี้ HotelsThailand.com จะไม่มีการตัด
      ค่าบริการผ่านบัตรเครดิตของท่านใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นใน
      กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองห้องพัก

4.2. การสำรองห้องพักที่ลูกค้าต้องไปชำระเงินเต็มจำนวนโดยตรงกับทางโรงแรม
       ลูกค้าสามารถ พิมพ์ Hotel Voucher แล้วนำไปชำระค่าบริการ
       เต็มจำนวจกับทางโรงแรมโดยตรง ณ วันเข้าพัก/ วันออก


กรณีสำรองห้องพักต่างประเทศ
ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ซึ่งช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด ซึ่งเราสามารถยืนยันการชำระเงินของคุณได้ทันที ที่ระบบอนุมัติการชำระเงิน (ภายในไม่กี่วินาที) ระบบของเรายินดีรับบัตรเครดิต ของทุกธนาคาร

• เราจะทำการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงินทันที ในกรณีที่ห้องพักว่าง พร้อมส่งเอกสารยืนยันการสำรองห้องพักไปที่อี-เมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ (ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่ได้รับแบบฟอร์มการจอง)
• ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันการสำรองห้องพักได้ภายใน 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าก่อนดำเนินการเรียกเก็บเงิน

เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบการใช้บัตรเครดิต ในบางกรณีบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรเครดิตดังกล่าว


หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน หรือข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการจองห้องพัก หรือต้องการสอบถามห้องว่าง ราคาห้องพัก กรุณาคลิกสอบถามที่นี่ค่ะ พนักงานจะตอบคำถามต่างๆของท่านภายใน 1 วันทำการ โดยจะส่งไปที่ E-mail Address ที่ท่านได้ระบุไว้