คำถามที่พบบ่อยในการจองโรงแรมบนเว็บไซต์โฮเทลไทยแลนด์ดอทคอม
1. ราคาห้องพักทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการเรียบร้อยแล้วหรือไม่?
2. ผม/ดิฉันสามารถจองห้องพัก/ ชำระเงินโดยตรงกับทางโรงแรมได้หรือไม่?
3. คำว่า 'On Request/ Confirmation by email' หมายความว่าอย่างไร?
4. 'Instant Confirmation' หมายความว่าอย่างไร?
5. ผม/ดิฉันจะได้รับหลักฐานการยื่นเข้าพักและใบเสร็จรับเงินทันทีที่ชำระค่าห้องพักเรียบร้อยแล้วหรือไม่?
6. ใบกำกับภาษีของ HotelSThailand.com สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
7. ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้รับการแจ้งผลการสำรองของห้องพักที่ถูกระบุว่า 'On Request'?
8. ราคาห้องพักรวมบริการรถรับ-ส่งด้วยหรือไม่?
9. คุณต้องการข้อมูลกับบัตรเครดิตของผม/ดิฉันขณะที่ผม/ดิฉันทำการจองหรือไม่?
10. ข้อแตกต่างระหว่างการชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนและการชำระเงินเต็มจำนวนคืออะไร?
11. ถ้าขณะนี้ผม/ดิฉันไม่มีเครื่องพิมพ์ ผม/ดิฉันสามารถสั่งพิมพ์หลักฐานการยื่นเข้าพักและใบเสร็จรับเงินในภายหลังได้อย่างไร?
12. เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพักของคุณเป็นอย่างไร?
13. ใครเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ HotelsThailand.com?
14. ทางโรงแรมมีนโยบายการเข้าพักสำหรับเด็กอย่างไร?
15. ผม/ดิฉันทำงานด้านสายการบิน/การท่องเที่ยว ผม/ดิฉันจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมไหม?
16. ผม/ดิฉันสามารถใช้คะแนนสะสมจาก Accor, Mariott, Starwood, Hilton เป็นต้น กับเว็บไซต์ของคุณได้หรือไม่?
17. หมายเลขบัตรเครดิตของผม/ดิฉันถูกต้อง แต่บัตรถูกปฏิเสธ ผม/ดิฉันพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทำการชำระเงิน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
18. ทำไมราคาห้องพักในปัจจุบันจึงแตกต่างกับราคาที่ผม/ดิฉันตรวจสอบไปล่าสุด?
19. ความแตกต่างของห้องพักแต่ละประเภทเป็นอย่างไร?
20. หากผม/ดิฉันมีความต้องการพิเศษอื่นๆจะได้รับการบริการหรือไม่?


1. ราคาห้องพักทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการเรียบร้อยแล้วหรือไม่?
ราคาห้องพักส่วนใหญ่ที่แสดงในเว็บไซต์โฮเทลส์ ไทยแลนด์ เป็นราคาสุทธิ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่ลูกค้าต้องไปชำระเงินโดยตรงกับทางโรงแรม ราคาห้องพักนั้นจะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ ซึ่งเงื่อนไขนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใต้ตารางราคาห้องพัก


2. ผม/ดิฉันสามารถจองห้องพัก/ ชำระเงินโดยตรงกับทางโรงแรมได้หรือไม่?
ขออภัยค่ะ อัตราค่าห้องพักที่แสดงในเว็บไซต์โฮเทลส์ ไทยแลนด์สามารถใช้ได้เฉพาะกับการจองห้องพักผ่านเราเท่านั้น ซึ่งถูกกว่าราคาที่จองกับทางโรงแรมโดยตรงมากถึง 75 % ในกรณีโรงแรมที่คุณต้องการไม่มีห้องว่าง ตัวแทนออนไลน์ของเรายังคอยช่วยเหลือท่านในการจองห้องพักด้วยการเสนอโรงแรมใกล้เคียง อีกทั้งยังมีบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครบครันซึ่งโรงแรมอาจไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั้งหมด การสำรองห้องพักทั้งหมดผ่านเว็บไซต์นั้น ท่านต้องชำระเงินล่วงหน้าเมื่อได้รับการยืนยันห้องว่างจากโรงแรม เพื่อรับรองการเข้าพักต่อโรงแรม และทำให้ราคาห้องพักที่ได้มีราคาถูก


3. คำว่า 'On Request/ Confirmation by email' หมายความว่าอย่างไร?
ทีมงานโฮเทลส์ไทยแลนด์ต้องตรวจสอบห้องว่างกับโรงแรมบางแห่งผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสารก่อน ซึ่งเราจะทำการแจ้งผลการสำรองห้องพักผ่านทางอีเมล์ไปถึงท่านภายในหนึ่งวันทำการ


4. 'Instant Confirmation' หมายความว่าอย่างไร?
Instant Confirmation หมายถึง ห้องพักที่สามารถยืนยันการสำรองห้องพักได้เลยทันทีที่ท่านชำระค่าห้องพักเรียบร้อยแล้ว


5. ผม/ดิฉันจะได้รับหลักฐานการยื่นเข้าพักและใบเสร็จรับเงินทันทีที่ชำระค่าห้องพักเรียบร้อยแล้วหรือไม่?
สำหรับ 'Instant Confirmation' ท่านสามารถสั่งพิมพ์ Hotel Voucher (ใบสำคัญการรับเงินของโรงแรม) และใบเสร็จรับเงินได้ทันทีที่ท่านชำระค่าห้องพักเรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงแรมที่ถูกระบุว่า 'On Request' ท่านจะได้รับใบสำคัญการรับเงินของโรงแรมและใบเสร็จรับเงินผ่านอีเมล์เมื่อท่านได้รับการยืนยันห้องว่าง ถ้าหากท่านสำรองห้องพักด้วยการชำระเงินล่วงหน้าบางส่วน ท่านจะได้รับใบสำคัญการรับเงินของโรงแรมภายหลังจากที่มีการชำระค่าห้องพักครบจำนวนเงินแล้วเท่านั้น หากท่านต้องการรับใบสำคัญการรับเงินของโรงแรมขณะที่เราแจ้งผลการสำรองห้องพัก กรุณาเลือกทำการชำระเงินเต็มจำนวน


6. ใบกำกับภาษีของ HotelSThailand.com สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
HotelSThailand.com จดทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรในนามบริษัท โมโน ทราเวล จำกัด จึงสามารถออกใบกำกับภาษีได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของประกาศใช้ใบกำกับภาษีประกอบการลดหย่อนภาษีนั้น เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดว่าต้องเป็นเอกสารที่ออกจากหน่วยงานที่จดทะเบียนในรูปแบบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจนำเที่ยวเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งไม่เข้าข่ายดังกล่าว จึงไม่สามารถนำไปลดหย่อนได้


7. ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้รับการแจ้งผลการสำรองของห้องพักที่ถูกระบุว่า 'On Request'?
การจองห้องพักส่วนใหญ่ เราจะแจ้งผลการสำรองห้องพักภายในหนึ่งวันทำการ ในบางกรณีหากเป็นช่วงวันหยุดของทางโรงแรมหรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค อาจใช้เวลาเพิ่มเป็นสองวันทำการ


8. ราคาห้องพักรวมบริการรถรับ-ส่งด้วยหรือไม่?
โดยทั่วไป อัตราค่าห้องพักของโรงแรมส่วนใหญ่ในเว็บไซต์โฮเทลส์ ไทยแลนด์ไม่ได้รวมถึงบริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน หากราคาห้องพักนั้นรวมบริการรถรับ-ส่งไว้แล้วจะถูกระบุไว้เป็นพิเศษใต้ตารางราคาห้องพัก


9. คุณต้องการข้อมูลกับบัตรเครดิตของผม/ดิฉันขณะที่ผม/ดิฉันทำการจองหรือไม่?
ต้องการ อย่างไรก็ตาม เฉพาะ 'Instant Confirmation' เท่านั้นที่บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดเงินในขณะทำการจอง สำหรับโรงแรมที่ถูกระบุว่า 'On Request' บัตรของท่านจะถูกตัดเงินถ้าหากหรือหลังจากที่ท่านทราบผลการสำรองห้องพัก


10. ข้อแตกต่างระหว่างการชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนและการชำระเงินเต็มจำนวนคืออะไร?
ถ้าท่านสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 45 วัน ท่านสามารถชำระเงินล่วงหน้าในจำนวน 1 คืนสำหรับทุกๆ 7 คืนที่ท่านจอง ระยะเวลาการออกใบสำคัญการรับเงินของโรงแรมขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกชำระเงินแบบล่วงหน้าบางส่วนหรือแบบเต็มจำนวน ถ้าท่านเลือกที่จะชำระเงินล่วงหน้าบางส่วน ท่านต้องรอจนกว่าจะชำระเงินครบตามจำนวนจึงจะได้รับใบสำคัญการรับเงินของโรงแรม แต่ถ้าท่านเลือกชำระเงินเต็มจำนวน ท่านจะได้รับใบสำคัญการรับเงินของโรงแรมทันทีที่ท่านทราบผลการสำรองห้องพัก (ทางอีเมล์สำหรับโรงแรมที่ถูกระบุว่า 'On Request')


11. ถ้าขณะนี้ผม/ดิฉันไม่มีเครื่องพิมพ์ ผม/ดิฉันสามารถสั่งพิมพ์หลักฐานการยื่นเข้าพักและใบเสร็จรับเงินในภายหลังได้อย่างไร?
อีเมล์ซึ่งประกอบด้วยลิงค์สู่หน้าใบสำคัญการรับเงินของโรงแรมและใบเสร็จรับเงินถูกส่งไปหาท่านทันทีที่ท่านทราบผลการสำรองห้องพัก ซึ่งท่านสามารถเข้าไปยังลิงค์นั้นในภายหลังได้ ถ้าหากท่านไม่ได้รับอีเมล์ดังกล่าว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ 'ตรวจสอบสถานะการจองห้องพัก' ซึ่งอยู่ในส่วนบนขวาของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ


12. เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพักของคุณเป็นอย่างไร?
รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองห้องพัก กรุณาคลิกที่นี่


13. ใครเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ HotelsThailand.com?
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
อีเมลล์ : hotels@hotelsthailand.com
แฟกซ์: +66(0) 2584-5192


14. ทางโรงแรมมีนโยบายการเข้าพักสำหรับเด็กอย่างไร?
โรงแรมส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวนไม่เกิน 2 คน พักอยู่ในห้องเดียวกับผู้ปกครองได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากท่านต้องการขอเตียงเสริม ทางโรงแรมจะคิดราคาห้องพักเป็นแบบ Triple Room อย่างไรก็ตาม โรงแรมบางแห่งจะจำกัดจำนวนเด็กไว้เพียง 1 คนเท่านั้นต่อห้อง ในกรณีเช่นนี้ ท่านจะได้รับคำแนะนำก่อนที่จะมีการคอนเฟิร์ม


15. ดิฉันทำงานด้านสายการบิน/ การท่องเที่ยว ดิฉันจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมไหมคะ?
โดยทั่วไปแล้ว เราไม่ได้รับอัตราค่าห้องพักราคาพิเศษจากทางโรงแรมสำหรับผู้ที่ทำงานด้านสายการบินหรือการท่องเที่ยว ในกรณีเช่นนี้ ท่านควรติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง


16. ดิฉันสามารถใช้คะแนนสะสมจาก Accor, Mariott, Starwood, Hilton เป็นต้น กับเว็บไซต์ของคุณได้หรือไม่?
การสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงเท่านั้นจึงจะสามารถใช้คะแนนสะสมได้


17. หมายเลขบัตรเครดิตของผม/ดิฉันถูกต้อง แต่บัตรถูกปฏิเสธ ผม/ดิฉันพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทำการชำระเงิน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
มีความเป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
   - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านตัวแทน ท่านควรใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
   - วิธีการชำระเงินของเราเปิดใช้ในรูปแบบของ New Windows โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า pop up blocking software/features ถูกปิดเรียบร้อยแล้ว
   - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปนั้นถูกต้อง
   - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรเครดิตไม่ได้หมดอายุก่อนวันที่จองห้องพัก
   - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ใช้จ่ายเกินวงเงินบัตรเครดิต
   - หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวมานี้ กรุณาติดต่อตัวแทนออนไลน์ของท่าน


18. ทำไมราคาห้องพักในปัจจุบันจึงแตกต่างกับราคาที่ดิฉันตรวจสอบไปล่าสุด?
ราคาห้องพักขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและความผันแปรของค่าเงิน ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (Peak Tourist Season), ในระหว่างที่มีการจัดการประชุม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ความแตกต่างของช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราได้

อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ท่านสำรองห้องพัก ราคาห้องพักได้ถูกกำหนดไว้ตามราคาในขณะที่ท่านทำการจองห้องพัก


19. ความแตกต่างของห้องพักแต่ละประเภทเป็นอย่างไร?
โรงแรมต่างๆมักจะจำแนกห้องพักออกเป็น 4 ประเภท:
Standard (Run of the House or ROH)
Superior
Deluxe
Executive
ความแตกต่างของประเภทห้องพักแท้จริงแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามการกำหนดของแต่ละโรงแรม

Single Room:
Double Room:

Twin Room:

Triple Room:
ห้องพักที่มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง ห้องประเภทนี้เหมาะสำหรับพักคนเดียว
ห้องพักที่มีเตียง King Size หรือ Queen Size 1 เตียง หากไม่มี ทางโรงแรมจะจัดเตรียมเตียงเดี่ยวไว้ให้ สามารถพักได้ 2 ท่าน
ห้องพักที่มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง หากไม่มี ทางโรงแรมจะจัดเตรียมเตียง Queen Size หรือ King Size ไว้ให้ 1 เตียง สามารถพักได้ 2 ท่านเช่นเดียวกัน
ห้องพักสำหรับแขกจำนวน 3 ท่าน มักมีเตียงQueen Size 1 เตียงและเตียงเดี่ยวอีก 1 เตียง หรือเตียงเดี่ยวจำนวน 3 เตียง
กรุณาระบุห้องพักที่ท่านต้องการในขณะที่ทำการส่งแบบฟอร์มการจองห้องพัก


20. หากผม/ดิฉันมีความต้องการพิเศษอื่นๆจะได้รับการบริการหรือไม่?
ตามที่ได้ระบุไปแล้ว โรงแรมจะสนองความต้องการพิเศษของลูกค้าได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงแรมแต่ละแห่งเอง โดยเราจะส่งความต้องการพิเศษของท่านไปให้กับทางโรงแรมอย่างแน่นอน


Disclaimer
1. โฮเทลส์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิในการรับรองความถูกต้อง และรับผิดชอบเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์โฮเทลส์ไทยแลนด์ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้พยายามจัดหาข้อมูลต่างๆไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่ง ณ วันที่มีการทำข้อมูลขึ้นมานำเสนอนั้นข้อมูลยังมีความถูกต้องอยู่ แต่ข้อมูลที่มีการนำเสนออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุ เช่น สภาพตลาด ภัยธรรมชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

2. โฮเทลส์ไทยแลนด์ได้พยายามทำงานร่วมกับโรงแรมที่สามารถจัดหาห้องพักและบริการซึ่งเป็นที่ยอมรับให้เราตามความต้องการได้ ด้วยเหตุนี้ โฮเทลส์ไทยแลนด์ขอสงวนสิทธิในการรับรองคุณภาพและความเพียงพอของโรงแรมที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์